VYBAVENIE AMBULANCIE

CRP prístroj ,,Quick Read go,,
-vyšetrenie CRP- akútneho markeru zápalu
-rýchle vyšetrenie Hemoglobínu z kvapky krvi
-vyšetrenie stolice na okultné /skryté/ krvácanie – skríningové/ vyhľadávacie
vyšetrenie na prítomnosť nádorov tráviaceho traktu/.
V rámci preventívnych prehliadok hradené poisťovňou od 50.roku veku, poisťovňou UNION od 40-roku veku.

EKG prístroj: 12-zvodový EKG prístroj
-vyšetrenie vrámci preventívnej prehliadky nad 40 rokov hradené poisťovňou
-vyšetrenie vrámci predoperačného vyšetrenia hradené zdrav.poisťovňou
-vyšetrenie vrámci akútnych stavov hradené zo zdrav.poistenia

DIACOM – biorezonančný prístroj
– nelineárna diagnostika
– vyšetrenie nepatrí do metód klasickej medicíny.
Pomocou vyšetrenia sa urobí prehľad o zdravotnom stave pacienta, priority, ktoré je potrebné začať riešiť, zvoliť vhodnosť preventívnej metódy, diétnych opatrení alebo výber potravinových doplnkov alebo liečebnej metódy.

Elektroakupunktúrne prístroje: 1.Embitron Acucomb
2.KWD- 808-II.

Ostatné – viď fotogaléria