CENNÍK

1. Cenník administatívnych výkonov
Vystavenie potvrdenia o neprítomnosti do práce 1deň 2 €
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu 10 €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium 10 €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  na výkon prác mimo prac. pomeru, brigádu 10 €
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na pobyt v zahraničí    10 €
Vyhotovenie krátkej lekárskej správy na vlastnú žiadosť   7 €
Vystavenie zdravotného preukazu 10 €
Vyhotovenie výpisu zo zdrav. dokumentácie na úradné účely /notár, súd../   7 €
Vyhotovenie tlačiva na posúdenie priznania invalidného dôchodku na žiadosť pacienta    10 €
Bodové ohodnotenie úrazu 20 €
Vystavenie zdrav. spôsobilosti k zbrojnému preukazu 20 €
Potvrdenie spôsobilosti viesť motor. vozidlo nad 60 rokov    10 €
Potvrdenie a vyšetrenie žiadateľa o vodičský preukaz 20 €
Vystavenie žiadosti o kúpeľnú liečbu 10 €
Vyšetrenie a vystavenie potvrdení pri uzavretí poistných zmúv 10 €
2. Cenník zdravotných výkonov nehradených zo zdrav.poistenia pre všeobecnú medicínu u poistených pacientov
CRP vyšetrenie  pre poistencov Všeob.poisťovne 5 €
(UNION , Dôvera uhrádza CRP vyšetrenie )
Zhotovenie EKG záznamu  + popis na vlastnú žiadosť 8 €
Vyšetrenie glykémie glukomerom 5 €
3. Cenník zdravotných výkonov nehradených zo zdravotného poistenia pre akupunktúru
Vstupné akupunktúrne vyšetrenie 50 €
Biorezonančné vyšetrenie prístrojom Diacom 50 €
Kontrolné biorezonančné vyšetrenie    20 €
Akupunktúrne ošetrenie -1 sedenie   20 €
Bankovanie – 1 návšteva 10 €
Kombinácia metód ošetrenia 20 €
Injekčná aplikácia GUNA preparátu 1 amp. 7 €
Cenník pre samoplatcov (cudzincov,nepoistených...)
Základné fyzikálne vyšetrenie cudzinca alebo nepoisteného pacienta 20 €
EKG vyšetrenie s popisom 8 €
Vyšetrenie stolice na OK (okultné krvácanie) 12 €
Ober krvi z venózneho systému 5 €
Orientačné vyšetrenie moča 5 €
Biochemické vyšetrenie a rozbor si hradí pacient  v laboratóriu podľa rozsahu vyšetrovaných položiek.