VŠEOBECNÝ LEKÁR

Ambulancia sa presťahovala do OC TIP TOP / Čsl.armády 18/.

Letná dovolenka 2.8 – 2.9 2021

Zástup 2.8 – 13.8  2021 MUDr. Mačáková Lucia Tr.SNP 88 OC Terasa 055/642 3098

16.8- 20.8 2021 MUDr.Vavrová Erna Čsl.armády 18 Košice 055/695 00 93

23.8- 27.8 2021 MUDr. Štofaníková Iveta  Čsl.armády 18 Košice 055/6256560

30.-31.8 2021 MUDr. Širilová Helena Letná 45 Košice 055/633 02 25

 

 

Všeobecné lekárstvo
Preventívna medicína
Posudzovanie spôsobilosti na prácu pre firmy aj jednotlivcov, rizikové skupiny 1,2
Možnosť realizácie predoperačného vyšetrenia kapitovaných pacientov podľa odbor. usmernenia 1286/2014
Ošetrenie aj samoplatcov podľa priloženého cenníka
Člen Dôvera pomáha – zvýhodnené služby pre poistencov Dôvery
Objednávanie preskripcie liekov u chronicky chorých cestou e-mailu alebo telefonicky u zdrav. sestry
Akupunktúra , elektroakupunktúra, moxibuscia, bankovanie