VŠEOBECNÝ LEKÁR

Dovolenka od 17.7 do 31.7 vrátane. Na ambulancii je prítomná sestrička. Volajte na pevnú linku. Akútne stavy zastupuje MUDr.Štofaníkova TIP TOP – iba osobná návšteva.

Všeobecné lekárstvo
Preventívna medicína
Posudzovanie spôsobilosti na prácu pre firmy aj jednotlivcov, rizikové skupiny 1,2
Možnosť realizácie predoperačného vyšetrenia kapitovaných pacientov podľa odbor. usmernenia 1286/2014
Ošetrenie aj samoplatcov podľa priloženého cenníka
Člen Dôvera pomáha – zvýhodnené služby pre poistencov Dôvery
Objednávanie preskripcie liekov u chronicky chorých cestou e-mailu alebo telefonicky u zdrav. sestry
Akupunktúra , elektroakupunktúra, moxibuscia, bankovanie