KONTAKT

MUDr. Čellárová Slavomíra
/Medicell spol. s.r.o. , Sládkovičova 12 , 040 01 Košice/

Sídlo ambulancie:
Ambulancia všeobecnej medicíny a akupuktúry, .

Čsl.armády 18, 040 01 Košice / OC TIP TOP /

Kontakt:
– Lekár: 0907 178 664
– Sestra: 055/ 632 04 17

e-mail: mudrcellarova@gmail.com
web stránka: www.cellarova.sk