AKUPUNKTÚRA

Štúdium tradičnej čínskej medicíny v Prahe v odbore Akupunktúra
Absolvent postgraduálneho vzdelávania IPVZ Praha v odbore Akupunktúra
Odborná stáž v Číne – Nanjing 2013

Pacienti sú objednávaní na čas
Ošetrujeme aj pacientov, ktorí nie sú v našej starostlivosti
Vyšetrenie a liečba nie je hradené zo zdravotného poistenia / viď cenník/

Vstupné vyšetrenie spočíva v anamnéze, vyšetrení jazyka, pulzu, prípadne biorezonančné vyšetrenie prístrojom Diacom.
Vstupné vyšetrenie trvá 60-90 minút. Akupunktúrne sedenie 30-50min.
Výber vhodnosti liečebnej metódy prípadne kombináciu metód určuje lekár.

Liečebné metódy:
akupunktúra
elektroakupunktúra
moxibuscia
bankovanie
cielená detoxikačná liečba